Všeobecné Obchodní Podmínky

Všeobecné podmínky a informace

 • Kasinoczech10.com nezaměřují žádné z informací obsažených na těchto stránkách k jejich využití pro ilegální aktivity.
 • Obsah těchto stránek je míněn pro účely zpráv a zábavy a není možné je považovat za jakýkoliv druh právního poradenství.
 • Kasinoczech10.com je nezávislý adresář hazardu a informační služba poskytující nejucelenější zkušenosti a hazardní expertízu.
 • Kasinoczech10.com nepřebírá žádnou právní odpovědnost za chyby v těchto materiálech.
 • Kasinoczech10.com uživatelé jsou zodpovědní za určení, zda je pro ně legální hrát konkrétní hry nebo na konkrétních místech sázení.
 • Kasinoczech10.com negarantují přesnost jakékoliv z položek v těchto materiálech.
 • Kasinoczech10.com nejsou odpovědni za jakékoliv poškození, které může vzniknout z využívání těchto materiálů.
 • Informace na tomto serveru mohou být podrobeny změnám bez upozornění a nepředstavují budoucí povinnost ze strany Kasinoczech10.com.
 • Veškeré zmíněné ochranné známky náleží jejich majitelům.
 • Pokud není uvedeno značkou “Volně Kopírovatelné,” spadá obsah těchto webových stránek pod ochrannou známku Kasinoczech10.com. V případě autorizace a kopírování jakéhokoliv dokumentu uživateli není přeneseno autorské právo, to zůstává Kasinoczech10.com
 • Kasinoczech10.com je registrovaná ochranná známka pod Catena Operations Ltd.
 • Snahou Kasinoczech10.com je poskytovat úplné, přesné a současné informace.
 • Pokud byla nalezena nepřesnost nebo nesprávnost informací, kontaktujte nás prosím na email
 • Kasinoczech10.com si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli žádost o výmaz obsahu, dle svého vlastního uvážení, s výjimkou případů, kdy je obsah považován za falešný, vulgární, nenávistný, obscénní, sexuálně orientovaný, výhružný, diskriminační, zasahující do soukromí osob nebo jakýmkoliv způsobem porušuje mezinárodní právo.

Specifické Podmínky

Kasinoczech10.com je stránka, kterou provozuje Extremoo Marketing SRL a společnost registrovaná na Maltě.

Návštěvou a využíváním Kasinoczech10.com souhlasíte s níže vypsanými pravidly a podmínkami v jejich plném znění. Doporučujeme proto si pečlivě přečíst Pravidla a Podmínky níže, ale také Zásady ochrany osobních údajů před využíváním těchto stránek.

Jak Pravidla a podmínky, tak Zásady ochrany osobních údajů, mohou být kdykoliv upraveny. Uživatelé budou o takových změnách informování zprávou na internetových stránkách, informující o změnách podmínek a platnosti.

Naše podmínky

Upozorňujeme, že “my” a “naše” použité v této sekci podmínek představuje pouze Kasinoczech10.com, zatímco “vy” označuje pouze uživatele.

Obsah

Veškerý obsah na těchto stránkách je v našem vlastnictví. Kopírování a používání materiálů zveřejněných na těchto stránkách není akceptovatelný, porušení autorského zákona je trestně stíhatelné dle Anglického zákona. K tomu patří vydávání obsahu za svůj vlastní, jeho zveřejnění na stránkách nebo blogu, využívání informací nebo aktualizací na vlastním portále nebo fóru.

Stížnosti

Kasinoczech10.com figuruje jako agregátor a nespravuje ani není žádným způsobem odpovědné za stížnosti v jakékoliv podobě, které jsou směřovány na jakékoliv z zveřejněných operátorů nebo kasin. Pro řešení stížností vázaných na vaši zkušenost s jakýmkoliv kasinem kontaktujte prosím zákaznický tým kasina nebo vyhledejte radu od příslušné rady pro hazard.

Informace o uvedených bonusech a jejich přesnost

Kasinoczech10.com ani třetí strana nenesou odpovědnost za přesnost, dobu trvání, výkon, úplnost a vhodnost informací a materiálu nalezených na této stránce. Prezentované informace na stránkách jsou předmětem subjektivity a osobních názorů, ale také lidské chyby. Je proto důležité pohlížet na poskytované informace kriticky. Přesnost a objektivitu poskytovaných informací našim hráčům je pro nás důležitá. Nicméně, doporučujeme hráčům si pečlivě přečíst pravidla a podmínky pro bonusy na těchto stránkách, a to před vložením vkladu.

Viry

Není možné garantovat, že stránka bude zcela bez chyb a virů. Proto doporučujeme využívat ochranného antivirového softwarů při všeobecném používání internetu, za účelem ochrany svých zařízení. Záměrné zneužití stránek za účelem vložení viru je zakázáno. Trojany, počítačové červy, logické bomby nebo jiné materiály mohou být škodlivé. Pokud se o takovou aktivitu pokusíte, vyhrazujeme si právo nahlásit tento útok příslušným bezpečnostním složkám, dle Zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb.

Odkazování na Kasinoczech10.com

Je využít odkazů směřujících na naše stránky, ovšem pouze způsobem, který je zcela legální a férový a nezpůsobí hrozbu nebo poškození naší reputaci. Kasinoczech10.com si vyhrazují právo odstoupení, pokud to budou považovat za nutné, a to bez jakéhokoliv upozornění pro povolení odkazování.

Externí odkazy

Vzhledem k principu těchto stránek, jakožto agregátora, se setkáte s celou řadou externích odkazů. Nicméně, nepřijímáme odpovědnost a nemám žádnou kontrolu nad obsahem na těchto odkazech, ačkoliv jsou přímo přístupné z našich stránek.

Kasinoczech10.com nepřijímají žádnou odpovědnost za obsah nebo další prvky k dispozici na těchto stránkách. Je důležité si pamatovat, že Casino10 nemají přímý přístup k těmto obsahům a nemohou nijak upravovat informace na těchto odkazech přítomné.

Platné zákony pro potřebu právního sporu

V případě jakéhokoliv právního sporu mezi Kasinoczech10.com a uživateli nebo společnostmi, je dobré vědět, že spadají pod právní jurisdikce Anglie a Walesu. Obě strany proto souhlasí s exkluzivní jurisdikcí Anglie a Walesu.

Pravidla pro Live Chat

Využíváním funkce Live Chat na Kasinoczech10.com vyjadřujete souhlas s následujícími pravidly a podmínkami:

 • Nebudete zasílat žádné materiály, které jsou falešné, hanlivé, nepřesné, urážlivé, obscénní, rouhavé, sexuálně orientované, výhružné, diskriminační, obtěžující, diskriminační, narušující soukromí osob, s obsahem materiálu pro dospělé nebo jakékoliv další materiály porušující jakýkoliv z mezinárodních zákonů;
 • Neučiníte prohlášení, která jsou obtěžující, pomlouvačná, obtěžující nebo urážlivá, a to vůči pracovníkům chatu;
 • Neučiníte prohlášení, která inzerují, sdílejí nebo jsou jinak navázaná na ostatní online entity;
 • Nebudete využívat Live Chat funkce pro diskutování ohledně záležitostí stížností, na ty je vyhraněná jiná sekce stránek a e-mailová adresa;
 • Budete věnovat pozornost formátu svých komentářů. Neočekáváme perfektní rozložení, nicméně vás poprosíme o základní zásady správné gramatiky. Pokud potřebujete na něco poukázat, nevyužívejte prosím funkce CAPS LOCK, existují lepší způsoby, jak vyjádřit důležitost některé z vět nebo slov než nutnost online ječní.
 • Nedodržení jakéhokoliv z těchto pravidel může mít za následek okamžité vyloučené a/nebo trvalý zákaz pro váš účet.

Poslední aktualizace: 16/04/2021